Banner VPCO

A+ A A-

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Hasselt

 

De VPCO is op 1 augustus 2002 van start gegaan door een fusie van de afzonderlijke schoolbesturen van Het Anker, De Driemaster, de Prins Willem-Alexanderschool en de toenmalige school Weid Mijne Lammeren (Nu de Driemaster Mastenbroek).

Van deze 4 scholen zijn er 3 zelfstandig en is er 1 een nevenvestiging. De zelfstandige scholen bevinden zich in Hasselt en de nevenvestiging in Mastenbroek.

De VPCO heeft zich ten doel gesteld om sinds haar oprichting, met alle middelen die ons ten dienste staan, een optimaal school, leef, en leerklimaat te scheppen.
Een klimaat waarin wij een Bijbelse opdracht hebben te vervullen en waarin kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staat.
Een optimaal school, leef, en leerklimaat;

Waarin leerlingen alle kansen krijgen hun eigen gaven en mogelijkheden te ontplooien zodat ze later in de maatschappij goed kunnen functioneren.

  • Waarbij leerkrachten het maximale kunnen bereiken.
  • Waarin ouders zich gesteund weten in de opvoeding van hun kind in het licht van de Bijbelse opdracht.
  • Waarbij de werkgever goede arbeidsomstandigheden en de mogelijkheid tot ontwikkeling creëert voor alle medewerkers op onze scholen.

Missie - Bovenstaand doel doet recht aan onze missie waarin we hebben staan dat de VPCO kinderen  wil vormen op onderwijskundig, opvoedkundig en levensbeschouwelijk gebied. Ons ideaalbeeld hierbij is dat elk kind, ouder en of verzorger zich door de verscheidenheid binnen onze organisatie, met betrekking tot schoolconcept en identiteit, thuis voelt in één van onze scholen.

Visie - Om onze missie te verwezenlijke is het van belang dat hier een visie bij is. Onze visie hebben we in drie delen gezet:

Visie op Identiteit en onderwijs; het bieden van kwalitatief goed onderwijs op basis van de Protestants Christelijke levensbeschouwing.

Visie op Personeel; binnen onze lerende organisatie werken betrokken personeelsleden die zich continu ontwikkelen en de vorming van alle kinderen stimuleert.

En tenslotte onze visie op Financiën; wij willen de financiële middelen inzetten ten dienste van het onderwijsproces.