Banner VPCO

A+ A A-

Schoolverzuim

Wettelijke kader: leerplicht

Leerplicht is de plicht die ouders en verzorgers hebben als het gaat om het schoolbezoek van hun kind. Ouders moeten weten hoe de school handelt als hun kind niet in de klas zit. Ook moeten zij op de hoogte zijn van het feit dat het schoolverzuim strafbaar is. Vanaf de eerste schooldag van de maand naar de 5e verjaardag tot aan het eind van het school jaar waar de leerling 16 wordt of aan het einde van het 12e volledig gevolgde schooljaar is men volledig leerplichtig. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.

Voor wat betreft luxe- en bijzonder verzuim verwijzen wij naar de folder “leerplicht” van de gemeente Zwartewaterland   www.zwartewaterland.nl


Verzuimregistratie

Het is van belang het verzuim inclusief het te laat komen goed geregistreerd wordt. Het actueel houden van een sluitende leerling- en verzuimadministratie is een wettelijke vastgestelde verantwoordelijk van iedere school. De inspectie kan die verzuimadministratie tenminste 1 keer per jaar controleren om te zien of de leerplicht voldoende gehandhaafd kan worden.

  

 

Reden afwezigheid :

Registreren als:

-          Spijbelen;

hele uren of dagen;

reden onbekend of niet legitiem;

reden achteraf gemeld.

 

-          Te laat komen;
reden onbekend of niet legitiem.

 

-          Vrije dag / vakantie;
luxe verzuim.

 

-          Bezoek arts, specialist e.d.

 

-          Ziekte.

 

-          Vrij met toestemming van school directeur conform regels;
i.v.m. vakantie verlof;
i.v.m. godsdienstige plichten;
i.v.m. andere gewichtige omstandigheden.

-          Ongeoorloofd verzuim

 

 

-          Ongeoorloofd verzuim

 

 

-          Ongeoorloofd verzuim

 

 

-          Geoorloofd verzuim

 

-          Geoorloofd verzuim

 

-          Geoorloofd verzuim

 

Melden aan de leerplichtambtenaar

De taak van de leerplichtambtenaar bevat 4 elementen:

1.       Maatschappelijke zorg verlenen aan jongeren van 5 tot 18 jaar om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen;

2.       Verzoeken om extra verlof en vrijstellingen te behandelen;

3.       Justitiële zaken afhandelen volgens de leerplichtwet;

4.       Beleid ondersteunen en (mee) ontwikkelen en voorlichting geven.

De meldingen aan de leerplichtambtenaar gaan conform het beleid “leerplicht” van gemeente Zwartewaterland.

Uitgelicht:  ziekteverzuim als signaal

Als school lukt het niet altijd om een duidelijk beeld te krijgen van de achtergronden van een ziekmelding. Toch is het goed om als school hier bewust mee bezig te zijn. Het doel hier van is om preventief te werken en op deze wijze voortijdig schoolverlaten (in de toekomst) te voorkomen en/of dieperliggende oorzaken te vinden.

Om hier enige structuur aan te geven hanteren wij de onderstaande procedure:

1.       Bij een ziektemelding wordt er door de leerkracht/directeur gevraagd naar de reden (bijv. een knieblessure is niet altijd reden om thuis te blijven)

2.       De directeur analyseert 1 keer per 2 maanden de ziekteverzuim statistieken.

3.       Leerlingen die meer dan 2 weken aaneengesloten of meer dan 4 keer in een schooljaar ziek zijn zonder dat hier een afdoende verklaring voor is worden genoteerd.

4.       De directeur contact na overleg met de groepsleerkracht en de IB-er, de ouders en probeert hier een duidelijke oorzaak voor het frequente ziekteverzuim te vinden.

5.       De directeur noteert zijn bevinden in het leerlingendossier en informeert de IB-er.

6.       Indien nodig wordt de leerling besproken in het ZAT; hierbij worden de ouders uitgenodigd. Het verslag van dit gesprek wordt toegevoegd aan het leerlingendossier.

7.       Indien nodig wordt in het ZAT besloten om de leerplichtambtenaar te informeren en eventueel andere hulp in te schakelen; dit wordt vastgelegd in het leerlingendossier.